Australian College of Eastern Medicine

Úc Úc

29 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Australian College Of Easter Medicine is a residential educational institution based in Queensland, Australia. It is Queensland's leading and longest established Shiatsu College, specializing in Shiatsu and related Oriental Therapies since 1987.The College offers nationally recognized training in Shiatsu, Oriental Therapies, and advanced diplomas accredited by the Australian Natural Therapies Association (ANTA). International Students are welcome as ACEM is a registered Cricos approved training organization. The focus at ACEM is on quality, not quantity.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Australian College of Eastern Medicine

  • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian College of Eastern Medicine

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 02903M

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học