Australian Careers Business College

Úc Úc

25 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Australian Careers Business College was established in 1996 and is the registered trade name of the Australian English & Business College. It is a leading private provider in education and training and offers a wide range of full-time and part-time courses ranging from certificate to diploma levels. Some of the subjects offered are travel and tourism, marketing management, paralegal studies, accounting, information technology, real estate, etc. Its head office is located at Liverpool, New South Wales and has branches at Parramatta and Wollongong.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian Careers Business College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$11,300

CRICOS

Mã trường 03629E

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học