Australian Academy of Commerce

Úc Úc

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Thương mại Ôxtrâylia là một Tổ chức Đào tạo có đăng ký nằm ở Quận kinh doanh trung tâm của Sydney, Ôxtrâylia. Trường là một cơ sở giáo dục tư nhân, chủ yếu tập trung vào đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trường tổ chức 4 khóa học: Cấp chứng chỉ kinh doanh, Cấp chứng chỉ Kinh doanh chuyên ngành Bán hàng, Cấp chứng chỉ Quản lý kinh doanh nhỏ và Cấp bằng Kinh doanh chuyên ngành Marketing. Các khóa học này kéo dài từ 4 tháng đến 2 năm.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Australian Academy of Commerce

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 02599C

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!