AMES

Úc Úc

24 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Dịch vụ Giáo dục Đa văn hóa Người trưởng thành (AMES) được thành lập năm 1951 với tư cách một cơ sở đào tạo tư nhân. Cơ sở này cung cấp nền giáo dục, đào tạo và các chương trình việc làm cho người trưởng thành thông qua trường cao đẳng của mình tại Melbourne, Victoria. Cơ sở có hơn 40.000 sinh viên đăng ký hàng năm. Một số chương trình được tổ chức gồm chương trình Tiếng Anh, chương trình cấp chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp nhỏ và chương trình Tiếng Anh dành cho người di cư. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức Chương trình Dự bị đặc biệt cho thanh niên phải nghỉ học giữa chừng và người tị nạn.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại AMES

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học