Academy of Film, Theatre & Television

Úc Úc

62 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Điện ảnh Quốc tế Sydney, được thành lập vào tháng 8 năm 2005, nằm tại Rosebery, Sydney. Đây là một tổ chức đào tạo có đăng ký cung cấp các dịch vụ đào tạo và đánh giá ngành sản xuất điện ảnh. Chương trình cấp bằng cao cấp 2 năm về Hình ảnh và Truyền thông giảng dạy thông qua quá trình sáng tạo trực tiếp giống với hoạt động của ngành trên toàn thế giới; nuôi dưỡng, hỗ trợ và thách thức sinh viên trong con đường hướng tới tầm nhìn, tiếng nói và cảm giác riêng của mình. Sinh viên học chuyên về viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, cũng như các chương trình mới mang tính đột phá trong ngành điện ảnh, âm thanh và biên tập.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Academy of Film, Theatre & Television

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,320

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$24,450

HỌC NGHỀ

A$17,530

CRICOS

Mã trường 02660C

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học