Tất cả các ngành cho khóa học bậc Đại học tại Malta

Khám phá các ngành học dưới đây để xem khóa học liên quan và tìm khoá học phù hợp với bạn.
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

  Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

  ẨN DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Nếu luôn khao khát làm việc và tiếp xúc với những sáng tạo công nghệ đỉnh cao, bạn nên chọn học ngành Thiết kế, Sản xuất và Tin học ứng dụng cũng như Kĩ sư Quản lý hệ thống thông tin và phần mềm.

  BAO GỒM DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

  Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý

  Kinh doanh & Quản lý

  XEM 3 NGÀNH HỌC
 • Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật

  Kỹ thuật

  XEM 5 NGÀNH HỌC
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

  Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

  XEM 2 NGÀNH HỌC
 • Nhân văn Nhân văn Nhân văn

  Nhân văn

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe

  Y tế và sức khỏe

  XEM 1 NGÀNH HỌC

Tư vấn du học