Tất cả các ngành cho khóa học bậc Đại học tại Luxembourg

Khám phá các ngành học dưới đây để xem khóa học liên quan và tìm khoá học phù hợp với bạn.
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo

  Giáo dục và Đào tạo

  ẨN DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Ngành này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi làm thế nào để phát triển và học hỏi tri thức cho bản thân cũng như người học. Bạn có thể đăng ký các khóa học sư phạm ở bậc Đại học hoặc sau Đại học để được bắt tay vào những trải nghiệm "đứng lớp" thực sự.

  BAO GỒM DANH SÁCH NGÀNH HỌC
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

  Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

  Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

  XEM 3 NGÀNH HỌC
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý

  Kinh doanh & Quản lý

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật

  Kỹ thuật

  XEM 1 NGÀNH HỌC
 • Nhân văn Nhân văn Nhân văn

  Nhân văn

  XEM 4 NGÀNH HỌC
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe

  Y tế và sức khỏe

  XEM 2 NGÀNH HỌC

Tư vấn du học