Tất cả các ngành cho khóa học bậc Đại học tại Curacao

Khám phá các ngành học dưới đây để xem khóa học liên quan và tìm khoá học phù hợp với bạn.
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý

    Kinh doanh & Quản lý

    ẨN DANH SÁCH NGÀNH HỌC
  • Trong khuôn khổ các chương trình học thuộc ngành Tài chính, Kế toán, Marketing, Quản trị nhân sự và Quản trị kinh doanh, bạn sẽ được làm quen với những kĩ năng hữu ích, hứa hẹn mở rộng cánh cửa đưa bạn đến những dự án "trọng đại" trong tương lai.

    BAO GỒM DANH SÁCH NGÀNH HỌC

Tư vấn du học