85 khóa học tại Valencia College

usa

792

17

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts - Advertising/Public Relations

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Architecture

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Biology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Biomedical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Chemistry

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Computer Science

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Elementary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - English

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Health Informatics and Information Management

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts - Health Services Administration

9 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

15 October 2023

US$9,576.00 (233,391,061 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Valencia College

Trường có 8 học xá nằm gần những bãi biển xinh đẹp, quanh năm nắng ấm và gần những công viên giải trí, cửa hàng và nhà hàng nổi tiếng

  • Giải thưởng Aspen trường Cao đẳng Cộng đồng Chất lượng.
  • Nhiều sự kiện được tổ chức quanh năm tại học xá
  • Cơ hội ra nước ngoài học tập
  • Học xá mới sắp khai trương tại trung tâm Orlando

Tư vấn du học