147 khóa học tại Alamo Colleges District

usa

682

4

Khóa học tiếng Anh

Associate of Applied Science in 3D Animation

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Accounting Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Administrative Assistant

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Science in Advanced Manufacturing Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Advanced Manufacturing Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Air Conditioning and Refrigeration

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Aircraft Technician

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Aircraft Technician

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in American Sign Language: Deaf Support Specialist

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in American Sign Language: Sign Language Interpreter

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Automated Industrial Process

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Applied Science in Automotive Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

2 January 2024

US$14,422.00 (351,500,197 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Alamo Colleges District

Học khu Cao đẳng Alamo là hệ thống gồm năm trường cao đẳng tại khu vực Greater San Antonio với sứ mệnh giúp sinh viên tạo dựng tương lai.

  • Mạng lưới các trường cao đẳng cộng đồng đạt kiểm định độc lập
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa
  • Năm trường tại khu vực Greater San Antonio
  • Hơn 300 chương trình đào tạo cấp bằng hai năm

Tư vấn du học