751 khóa học tại University of Auckland

newzealand

10001

48

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Applied Physics

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Chemistry

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Computational Biology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Computer Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Environmental Change

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Geology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Green Chemical Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Marine Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Physics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Psychology

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (Honours) - Statistics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024, 15 Tháng Bảy 2024

NZ$49,728.00 (721,784,742 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Auckland

University of Auckland là trường đại học hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand với chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Đứng thứ 87 thế giới (BXH Đại học Thế giới QS 2023)
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Thứ 12 toàn cầu trong BHX Đại học có Tầm ảnh hưởng THE 2022

Tư vấn du học