VỀ TÁC GIẢ

G’Connect

G’Connect

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trung tâm tư vấn du học

TIỂU SỬ

G’Connect Hospitality Education (GHE) là công ty tư vấn du học có lợi thế chỉ chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn du học về ngành Quản trị Khách sạn - Du lịch - Dịch vụ khách hàng (Hospitality), cùng với đội ngũ nhân viên không chỉ nắm rõ về quy trình hồ sơ, mà còn am hiểu sâu rộng về lĩnh vực chuyên môn để có thể giúp các bạn sinh viên hiểu và xác định rõ tương lai nghề nghiệp của mình.