VỀ TÁC GIẢ

Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Master of International Communication

TIỂU SỬ

Hiện đang theo học Master of International Communication tại Unitec of Technology Institute (New Zealand) theo NZ Aid Scholar 2015. Phóng viên tự do. Điều phối viên chuyên mảng truyền thông các dự án cộng đồng