VỀ TÁC GIẢ

Đỗ Quý Dương

Đỗ Quý Dương

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

International Development Practice (Master of Arts)

TIỂU SỬ

Tốt nghiệp Đại học ngành Công tác Xã hội và có 6 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực phát triển. Hiện đang học tại Monash theo học bổng ADS của chính phủ Úc.

Tư vấn du học