VỀ TÁC GIẢ

Vy Nguyen

Vy Nguyen

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Cử nhân Kinh tế, Đại học Cần Thơ

TIỂU SỬ

Đại học Cần Thơ, 2008-2012, Khoa Kinh tế-Quản trị Kinh doanh, Bộ môn Kinh tế học, Chuyên ngành kinh tế học ngoại thương

Tư vấn du học