West Liberty University

West Liberty University

Mỹ

2230 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

West Liberty University is a four-year public university based in Chicago, the USA. It offers more than 60 majors and 30 programs in the areas of Arts and Communication; Business; Liberal Arts; Education; Sciences; Professional Studies. The University is accredited by The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools (NCA). 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại West Liberty University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

22 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.85% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$8810

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$4860

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$14110

BẬC CAO HỌC

$39690

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!