Add to shortlist

Washburn University

Washburn University

Mỹ

83 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Washburn University is a public institution established in 1865. It enrols around 6,500 students. Located in Topeka, Kansas, the University offers more than 200 programs that give certification, associate, bachelor, masters and juris doctor degrees through the College of Arts and Sciences and the schools of Applied Studies, Business, Law and Nursing. The graduate programs are offered in the fields of law, criminal justice, psychology, nursing, social work, liberal studies, education and business. It also conducts several of its programs through online and distance education mode.

Washburn University accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Washburn University

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

7,300

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

US$6216

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$3501

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$16140

BẬC CAO HỌC

US$27000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!