University of North Alabama

University of North Alabama

Mỹ

393 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of North Alabama, established in 1830, is located in Florence, Alabama. It offers undergraduate, graduate, distinctive academic and the university honors programs through its colleges: College of Business, College of Nursing and Allied Health, College of Arts & Sciences and College of Education. Some of the academic programs offered are in the field of Accounting, Biology, Communications, Computer Science, Economics, English, Foreign Languages, Geography, History, Management, Mathematics, Nursing, Political Science and Sociology.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

University of North Alabama accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of North Alabama

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

7,078

% SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

$7698

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$2920

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$12190

BẬC CAO HỌC

$10760

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!