University of North Alabama

University of North Alabama

Mỹ

354 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of North Alabama, established in 1830, is located in Florence, Alabama. It offers undergraduate, graduate, distinctive academic and the university honors programs through its colleges: College of Business, College of Nursing and Allied Health, College of Arts & Sciences and College of Education. Some of the academic programs offered are in the field of Accounting, Biology, Communications, Computer Science, Economics, English, Foreign Languages, Geography, History, Management, Mathematics, Nursing, Political Science and Sociology.

Free

Study in the USA eBook!

Interested in studying in the USA? Get your comprehensive guide now!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

University of North Alabama accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of North Alabama

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

7,100

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

Nguồn: College Board

US$4467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$4265

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!