University of Central Missouri

University of Central Missouri

Mỹ

205 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established as a teachers college in 1871, University of Central Missouri is located in Warrensburg, southeast of Kansas City. Around 11,046 graduate and undergraduate students are currently enrolled in the university. Classes are also offered at the Summit Center located in Lees Summit and the extended campus offers 17 degree programs in 11 locations. Central Missouri offers 150 programs of study leading to an associates degree, certificate, bachelors degree, masters degree, education specialist degree, or cooperative doctorate.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

University of Central Missouri accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Central Missouri

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

12,513

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

Nguồn: College Board

$4467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6234

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$12430

BẬC CAO HỌC

$11260

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!