Rowan University

Rowan University

Mỹ

212 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Rowan (Rowan University) là trường tư thục, được thành lập năm 1923 tại Glassboro, New Jersey với 10,271 sinh viên theo học hiện nay. Các khóa học được tổ chức giảng dạy tại cơ sở Camden và 2 trường cao đẳng cộng đồng trực thuộc Rowan. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ cao học thông qua cao đẳng kinh doanh, truyền thông, sư phạm, kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn & hội họa, nghệ thuật tự do & khoa học, chuyên ngành & giáo dục thường xuyên. Đại học Rowan cũng có chứng chỉ sau thạc sỹ về tâm lý học, chương trình tiến sỹ về giáo dục lãnh đạo.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Rowan University accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Rowan University

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

13,349

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

$11406

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$7206

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$17030

BẬC CAO HỌC

$15090

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!