New England College

New England College

Mỹ

155 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

New College England is a liberal arts college that was founded in 1946. It is located in Henniker, New Hampshire. The College currently enrolls approximately 1,060 undergraduates and 450 graduate students. New England College offers undergraduate, graduate and professional programs leading to the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Education, Master of Science and Master of Fine Arts. Other than that the College also offers numerous certifications, honors and professional programs in many areas.

Free

Study in the USA eBook!

Interested in studying in the USA? Get your comprehensive guide now!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

New England College accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New England College

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

2,017

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12930

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$33300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!