New England College

New England College

Mỹ

231 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

New College England is a liberal arts college that was founded in 1946. It is located in Henniker, New Hampshire. The College currently enrolls approximately 1,060 undergraduates and 450 graduate students. New England College offers undergraduate, graduate and professional programs leading to the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Education, Master of Science and Master of Fine Arts. Other than that the College also offers numerous certifications, honors and professional programs in many areas.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

New England College accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New England College

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

1,857

% SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

Nguồn: College Board

$4467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$14126

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$33970

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!