Add to shortlist

Kansas State University

Kansas State University

Mỹ

4138 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Kansas State University was established in 1858 as Bluemont Central College. It is based in Manhattan, Kansas and also operates out of a second campus in Salina. It is a public research university and currently enrolls more than 23,000 students in its various programs. All the academic programs of the university span across the colleges of Arts and Sciences; Engineering; Business Administration; Education; Agriculture; Human Ecology; Architecture, Planning and Design; Technology and Aviation; and Veterinary Medicine. The university awards bachelors, masters and doctoral degrees.

Kansas State University accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kansas State University

Xếp hạng

Nguồn: THE

Times World University Ranking

WORLD RANK 2014-15

301

GIẢNG DẠY

27%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

41.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

39.2%

NGHIÊN CỨU

16.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

61%

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

24,766

% SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

Nguồn: College Board

US$4467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

Nguồn: College Board

US$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$20290

BẬC CAO HỌC

US$21110

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!