Eastern Illinois University

Eastern Illinois University

Mỹ

3290 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Established in 1895, the Eastern Illinois University is located at Charleston, Illinois. Around 12,179 students are currently enrolled in the university. The university offers undergraduate majors, minors; graduate programs; post-baccalaureate certificate programs which are spanned across the Colleges of Arts and Humanities, Education and Professional Studies, Business and Applied Sciences and Sciences, Graduate School, Honors College and the School of Continuing Education.

Free

Study in the USA eBook!

Interested in studying in the USA? Get your comprehensive guide now!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Eastern Illinois University accepts IELTS*

* Bạn nhớ kiểm tra với trường về yêu cầu điểm IELTS cho chương trình học.

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Eastern Illinois University

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

9,775

% SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

US$8996

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

Nguồn: College Board

US$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$28090

BẬC CAO HỌC

US$17050

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!