Reaching Others University at Buffalo - The State University of New York
Skip to Content

Tổng quan

Đại học Buffalo là phân hiệu lớn nhất trong hệ thống Đại học Tiểu bang New York và là trung tâm công lập hàng đầu ở New York về giáo dục sau đại học và chuyên nghiệp. Hơn 29.000 sinh viên của trường theo đuổi sở nguyện học thuật của mình trong trên 400 chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và chuyên nghiệp. Thành lập năm 1846, UB là thành viên Hiệp hội Đại học Mỹ.

Lịch sử
Đại học Buffalo khi thành lập năm 1846 chỉ là một đại học y tư thục. Trường sáp nhập vào hệ thống Đại học Tiểu bang New York năm 1962.

Chương trình
Các chương trình đào tạo tại UB gồm hơn 100 khóa đại học (kể cả các chương trình kết hợp), 190 chương trình thạc sĩ, 83 chương trình tiến sĩ và 4 chương trình nghề được tổ chức ở các khoa và đại học thành viên.

Sinh viên quốc tế
Trường có trên 29.000 sinh viên, trong đó sinh viên quốc tế chiếm số lượng đáng kể. Có trên 220.000 cựu sinh viên UB ở 130 nước khác nhau.

 Kết nối nhanh:

UB International Admissions on Facebook

Explore our beautiful campuses

Take a virtual tour of our diverse facilities across threeunique campuses