International Students

Về Unity

Cao đẳng Unity thành lập năm 1965 được kiểm định toàn bộ và cung cấp cho sinh viên quốc tế sự giáo dục bậc đại học tại một trường tư chất lượng ở Mỹ với chi phí hợp lý, chú trọng tới môi trường. Toàn bộ nội dung chương trình đào tạo của Unity dựa trên khung lý thuyết khoa học bền vững, đảm bảo khi ra trường sinh viên sẵn sàng làm chuyên gia môi trường trong nhiều ngành nghề toàn cầu.

Unity cung cấp giáo dục xuất sắc cho sinh viên đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của một trái đất và một nền kinh tế đang khủng hoảng. Trường chú trọng đến học tập trải nghiệm dựa trên khung lý thuyết khoa học bền vững. Sinh viên Khoa Khoa học Môi trường của Cao đẳng Unity khi tốt nghiệp sẽ trở thành chuyên gia giải quyết các vấn đề của tương lai.

Toàn bộ tiểu bang Maine là phòng lab học tập trực tiếp rộng lớn của Unity. Gần 600 sinh viên theo học tại Unity với gần 40 giảng viên tận tình. Đội ngũ giảng viên của trường đều là các chuyên gia dày dạn trong ngành, giàu kinh nghiệm thực tiễn về các môn họ giảng dạy.

Unity là một cộng đồng gắn bó, hòa nhập và sinh viên học qua thực hành, cân đối giữa lý luận và thực tiễn. Nội dung chương trình đào tạo mũi nhọn, khoa học của trường đảm bảo sinh viên có được những kỹ năng họ cần cho công việc và cuộc sống trong thế kỷ 21.