Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Student Services > International Students
Menu

Về OCC

Trường Đại học Orange Coast (OCC) là một đại học cộng đồng hệ 2 năm được Hiệp hội Phổ thông và Đại học Miền Tây (WASC) – một cơ quan kiểm định được Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA) công nhận - kiểm định toàn bộ. Đây là một trong những trường lớn nhất ở tiểu bang California với 25.000 sinh viên thuộc trên 70 quốc gia theo học mỗi học kỳ. OCC đào tạo hơn 130 chương trình học thuật và đào tạo nghề, cấp bằng Bán cử nhân Văn khoa và Khoa học, Chứng chỉ Hoàn thành khóa học, và liên thông chuyển tiếp lên các đại học hệ 4 năm. Là một phân hiệu trong hệ thống Đại học Cộng đồng của California, sinh viên OCC được ưu tiên chuyển tiếp vào tất cả các phân hiệu của hệ thống Đại học California (UC) và Hệ thống Đại học Tiểu bang California (CSU). Trường Đại học Orange Coast là trường số 1 về tổng số sinh viên chuyển tiếp vào UC và CSU. Sinh viên quốc tế của OCC cũng được tiếp nhận vào các đại học/cao đẳng hệ 4 năm uy tín ngoài tiểu bang California, kể cả các trường thuộc Liên đoàn Ivy. Trong số cựu sinh viên nổi tiếng của trường có diễn viên Steven Segal, diễn viên Diane Keaton và nhà thiết kế thời trang Paul Frank.