Contact Us Calendar Campus Map Social Mashup
Accepted Students Parents & Families Alumni Students, Faculty & Staff (My NEC)

Về NEC

Cao đẳng New England (NEC) là một trường tổng hợp tư thục ở Henniker, bang New Hampshire. Trường đào tạo 33 chương trình cử nhân, 13 chương trình thạc sĩ và một chương trình tiến sĩ theo truyền thống xã hội nhân văn thông qua cộng đồng học tập thuận lợi và sáng tạo của trường..

Khuôn viên NEC nằm cách Concord, thủ phủ của bang chỉ 20 phút, và cách Boston, bang Massachusetts 90 phút. Cao đẳng New England chú trọng học tập trải nghiệm và coi đó là một hợp phần cốt yếu trong việc phát triển cộng đồng học thuật lâu bền. Cao đẳng New England là môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên quốc tế và coi trọng chất lượng học thuật xuất sắc, đổi mới giáo dục, và việc đáp ứng các nhu cầu cá nhân của tất cả mọi sinh viên.

Trường có không khí quốc tế năng động, phát triển hiểu biết của sinh viên về cộng đồng thế giới. NEC tin tưởng rằng cộng đồng của Trường được lợi từ sự tương tác giữa các nền văn hóa và các xã hội khác nhau. Thông qua nội dung chương trình đào tạo xuyên văn hóa, xúc tiến du học nước ngoài, và khuyến khích sinh viên quốc tế đăng ký vào học, trường thúc đẩy nhận thức của sinh viên về công dân toàn cầu.

Hãy làm theo chúng tôi trên:

Twitter

YouTube

Facebook

Pinterest