Về LTU

Đại học Công nghệ Lawrence (LTU) là một trong các trường cơ khí, kiến trúc, khoa học và công nghệ ứng dụng hàng đầu nước Mỹ; ban đầu trường được mở ra nhờ sự trợ giúp của hai cha con Henry và Edsel Ford. LTU áp dụng phương thức tiếp cận theo vấn đề, kết hợp “lý thuyết với thực hành” trong học tập qua trải nghiệm, và duy trì tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 11/1 với quy mô lớp nhỏ để đảm bảo quan hệ thực sự chặt chẽ giữa thầy và trò.

LTU đào tạo trên 100 chương trình bán cử nhân, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường thành viên gồm trường Kiến trúc và Thiết kế, Khoa học và Văn chương, Cơ khíQuản lý. LTU có nội dung đào tạo truyền thụ lý thuyết và thực hành kết hợp trong một sự giáo dục toàn diện, nghiêm ngặt, được lãnh đạo các ngành đánh giá cao.

Trường có các giáo sư ưu tú giảng dạy ở tất cả các lớp, các xưởng và phòng lab. Giảng viên ĐHCN Lawrence kết hợp chuyên môn học thuật uyên bác với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đưa những cách làm tốt nhất trong kinh doanh và các ngành vào lớp học.

LTU có nơi bố trí thực tập tuyệt vời và hầu hết sinh viên ngay năm đầu ra trường đã được nhận vào các vị trí công việc đúng ngành nghề đã đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ĐHCN Lawrence thuộc số sinh viên được nhiều nơi săn đón và được trả lương cao nhất.

Đối tác học thuật:
LTU duy trì quan hệ với các đại học hàng đầu ở Trung Quốc, Ấn Độ, Canađa, châu Âu, Mêhicô và Trung Đông. Đó là những đại học như:

  • Đại học Khoa học Cơ khí Thượng Hải, Thượng Hải
  • Đại học Tứ Xuyên, Thành Đô
  • Đại học Khoa học và Cơ khí Tứ Xuyên, Thành Đô
  • Đại học Tây Hoa, Thành Đô
  • Đại học Cơ khí Côpenhagen, Côpenhagen
  • Đại học Công nghệ Esslingen, Esslingen
  • Đại học Công nghệ Ulm, Ulm
  • Viện Công nghệ Monterrey, Monterrey, Mêhicô

LTU tạo môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế chú trọng đến việc tạo lập những lãnh đạo sinh viên nhiệt thành và những công dân có trách nhiệm.