Content

Đôi điều về USQ

Là sinh viên USQ, bạn sẽ là thành viên của một đại học có uy tín quốc tế, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao và được học tập trong một cộng đồng mà bạn có cơ hội thực sự hiểu rõ các giảng viên và bạn đồng môn.

Lựa chọn học tập:

 • Ngay tại trường ở Úc
 • Học từ xa
 • Kết hợp cả hai

Học ngay tại trường ở Úc
Bạn sẽ được lựa chọn trong 4 cơ sở của USQ ở Toowoomba, Springfield, Ipswich và Fraser Coast, tất cả đều nằm phía nam bang Queensland. Việc chọn nơi học cơ bản phụ thuộc vào chương trình bạn muốn học. Bạn có thể đắm mình trong môi trường an toàn, thân thiện và đa văn hóa. Bạn sẽ gặp các cán bộ dễ gần và sẵn sàng giúp đỡ bạn, và sẽ tìm được chỗ ở thuận tiện và hợp túi tiền.

Học trực tuyến (giáo dục từ xa)
Chọn cách học trực tuyến giúp bạn linh hoạt vừa tiếp tục đi làm vừa đi học mà vẫn gần gia đình và bè bạn. Chương trình bạn được học hoàn toàn giống với chương trình đào tạo ngay tại trường. Khác biệt chính chỉ là cách trao đổi với giảng viên và sinh viên đồng môn thôi.  Tất cả đều sẽ thực hiện trực tuyến.

Chương trình USQ của bạn
Các chương trình của USQ được thiết kế nhằm đào tạo ra các sinh viên tốt nghiệp có trình độ quốc tế và sẵn sàng làm việc được ngay. Bạn có thể học chương trình đại học, sau đại học hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực:

 • Kinh doanh và Thương mại
 • Nghệ thuật sáng tạo và Phương tiện truyền thông
 • Giáo dục
 • Kĩ thuật và Môi trường xây dựng
 • Y tế và Cộng đồng
 • Nhân văn và Truyền thông
 • Công nghệ thông tin
 • Luật và Tư pháp
 • Khoa học

Sự khác biệt của USQ
Nhưng những gì thực sự tạo nên sự khác biệt của USQ là sự tận tình hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học. Từ khi bạn đăng ký học với chúng tôi, bạn sẽ được Đội ngũ Cán bộ Quan hệ Sinh viên giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn và giúp bạn trong suốt hành trình là sinh viên tại USQ.