Tổng quan

Một ngày trong cuộc đời sinh viên quốc tế

Đại học Deakin sẽ giúp bạn chuẩn bị bước vào sự nghiệp quốc tế thành công và là đại học đi đầu về sự hài lòng của sinh viên*.

Deakin là một đại học đã giành nhiều giải thưởng với trang thiết bị nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế, cũng như:

  • Các giảng viên và nhà nghiên cứu trình độ chuyên gia
  • Cơ sở tuyệt vời
  • Các cử nhân thành công.

Deakin là đại học lớn thứ 9 Ôxtrâylia với trên 43.000 sinh viên, trong đó có khoảng 1/5 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia.

Xếp hạng của Deakin

Deakin đã nhận được nhiều giải thưởng học thuật và thứ hạng cao từ nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập khác nhau, như:

  • Đại học xuất sắc Ôxtrâylia năm học 1995-1996 và 1999-2000
  • Nằm trong tốp 4% các đại học hàng đầu theo Giáo dục Đại học của tờ Thời báo)
  • Đại học được xếp hạng 5 sao theo tổ chức xếp hạng đại học uy tín Quacquarelli Symonds (QS) năm 2013
  • Trường đầu ngành về sự hài lòng của sinh viên, hiện đứng đầu tiểu bang Victoria và đứng thứ 3 Ôxtrâylia (Khảo sát Sinh viên Tốt nghiệp Ôxtrâylia)
  • Được trao số lượng nhiều nhất các giải thưởng của Hội đồng Giảng dạy và Học tập Ôxtrâylia năm 2011
  • Đứng thứ 9 về số khoản kinh phí do Liên kết Hội đồng Nghiên cứu Ôxtrâylia cấp trong Đợt duyệt kinh phí năm 2012.

Các khóa học chất lượng

Con đường liên thông vào Deakin: hãy nghe Vishrut nói về MIBT.

Các lựa chọn học tập tuyệt vời

Deakin có 17 khoa trong 4 trường thành viên đào tạo trên 550 khóa học khác nhau.

Deakin còn có rất nhiều viện nghiên cứu và trung tâm chiến lược.


Back to top