/
/
Tất cả các bậc học /

Khóa học ngành animation tại Úc

21 khóa học

Sắp xếp theo:
Hiển thị 1-10 trên 21 kết quả

(4) 6 nhận xét

Trường học này có 2365 lượt xem

HỌC PHÍ THEO NĂM A$10,900.00 (215,623,856 ₫)

Advanced Diploma of Animation

Toàn thời gian 1 year KHAI GIẢNG 03 Feb
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Western Australia, Australia
HỌC PHÍ THEO NĂM A$24,000.00 (474,768,122 ₫)

Master of Creative Media (Animation and Interactive Media)

Toàn thời gian 1.5 years KHAI GIẢNG 21 Jul
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Victoria, Australia

Trường học này có 321 lượt xem

HỌC PHÍ THEO NĂM A$14,833.33 (293,433,010 ₫)

Bachelor of Interactive Media (Animation) (Standard)

Toàn thời gian 3 years KHAI GIẢNG 03 Nov 2014, 01 Sep 2014
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
New South Wales, Australia

(4.5) 2 nhận xét

Trường học này có 3804 lượt xem

Times xếp hạng: 276

Doctor of Philosophy Integrated (PhD) in Animation (By Research)

Toàn thời gian 4 years KHAI GIẢNG 02 Mar 2015
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
New South Wales, Australia

(3.8) 4 nhận xét

Trường học này có 2886 lượt xem

HỌC PHÍ THEO NĂM A$21,450.00 (424,324,009 ₫)

Bachelor of Creative Industries major in Animation

Toàn thời gian 3 years KHAI GIẢNG 24 Feb, 28 Jul
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Western Australia, Australia

(4) 3 nhận xét

Trường học này có 6819 lượt xem

HỌC PHÍ THEO NĂM A$19,841.00 (392,494,763 ₫)

PhD - Doctor of Philosophy by Publication (Animation)

Toàn thời gian 1 year KHAI GIẢNG 27 Jul 2015, 02 Mar 2015
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Queensland, Australia

(4) 3 nhận xét

Trường học này có 4477 lượt xem

Times xếp hạng: 301

HỌC PHÍ THEO NĂM A$21,330.00 (421,950,169 ₫)

Bachelor of Arts majoring in Animation

Toàn thời gian 3 years KHAI GIẢNG 10 Nov 2014
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Victoria, Australia

(3.8) 6 nhận xét

Trường học này có 5197 lượt xem

Times xếp hạng: 301

HỌC PHÍ THEO NĂM A$25,180.00 (498,110,888 ₫)

Bachelor of Design (Honours) in Animation

Toàn thời gian 1 year KHAI GIẢNG 24 Feb
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
New South Wales, Australia

(4.3) 18 nhận xét

Trường học này có 3295 lượt xem

Times xếp hạng: 351

HỌC PHÍ THEO NĂM A$16,000.00 (316,512,082 ₫)

Diploma of Screen and Media - Digital Media Animation

Toàn thời gian 1 year KHAI GIẢNG 03 Mar
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Victoria, Australia
HỌC PHÍ THEO NĂM Liên hệ để biết thêm chi tiết

Diploma of Media and Communication (Animation)

Toàn thời gian 12 months KHAI GIẢNG 01 Jul, 04 Mar, 28 Oct
Thêm vào danh sách so sánh Xem thêm
Victoria, Australia
Hiển thị 1-10 trên 21 kết quả