Tất cả các bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng này dựa trên đánh giá của sinh viên trên các mạng nghiên cứu ở nuớc ngoài của chúng tôi. Thuờng các bảng xếp hạng đuợc đặt theo thứ tự bảng chữ cái; tuy nhiên, những truờng với trên 20 bài đánh giá đuợc ưu tiên xếp trước nhằm tạo tiện ích cho người theo dõi.

There might be some institutions that haven't participated in any ranking.

Tên trường Bảng xếp hạng thế giới của SHJT Bảng xếp hạng năm 2013 của Times Xếp hạng của thành viên Hotcourses
1

Nanyang Technological University, Singapore

No. 201 No. 76 (4.4)

25 sinh viên xếp hạng

2

National University of Singapore (NUS), Singapore

No. 101 No. 26 (4.8)

26 sinh viên xếp hạng

3

University of Canberra, Úc

N/A N/A (3.9)

24 sinh viên xếp hạng

4

University of New South Wales - UNSW, Úc

No. 101 No. 114 (4.4)

40 sinh viên xếp hạng

5

The University of Queensland, Úc

No. 90 No. 63 (4.5)

23 sinh viên xếp hạng

6

3dsense Media School, Singapore

N/A N/A

Viết nhận xét

7

A T Still University School of Health Management, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

8

A T Still University Arizona School of Health Sciences, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

9

Abbey College Birmingham, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

10

Abbey College Cambridge, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

11

Abbey College Manchester, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

12

Abbey College Australia, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

13

ABC College of English, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

14

Aberdeen College, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

15

Aberystwyth University, Anh

N/A No. 301

Viết nhận xét

16

Abilene Christian University, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

17

Abraham Baldwin Agricultural College, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

18

Academia International, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

19

Academic Bridge, Ai-len

N/A N/A

Viết nhận xét

20

Academies Australasia, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

21

Academies Australasia College, Singapore

N/A N/A

Viết nhận xét

22

Kingston Institute of Business and Technology, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

23

Academy College, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

24

Academy For Five Element Acupuncture, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

25

Academy New Zealand, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

26

Academy of Art University, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

27

Academy of Chinese Culture And Health Sciences, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

28

Academy of Contemporary Music, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

29

Academy of Design, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

30

Academy of Diving Trust, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

31

Academy of Information Technology (AIT), Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

32

Academy of Interactive Entertainment, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

33

Academy of International Education (Australia), Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

34

Academy of Oriental Medicine At Austin, Mỹ

N/A N/A

Viết nhận xét

35

Kogan Academy of Dramatic Arts, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

36

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Malaysia

N/A N/A

Viết nhận xét

37

Accent International Language Consultancy, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

38

Access College London, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

39

Access Language Centre, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

40

Accredited Online Training, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

41

ACE Tennis Academy Gold Coast, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

42

ACE Training, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

43

Aces Centre, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

44

ACG, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

45

Active English, Ai-len

N/A N/A

Viết nhận xét

46

Active Institute, New Zealand

N/A N/A

Viết nhận xét

47

Active Language Learning, Ai-len

N/A N/A

Viết nhận xét

48

Active Learning, Anh

N/A N/A

Viết nhận xét

49

Actors College of Theatre and Television, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

50

Acumen Institute of Further Education, Úc

N/A N/A

Viết nhận xét

Lưu ý:

Trang 1 2 3 4 5