Các khóa học dự bị tại Đại học Widener

Widener University

Widener University

Mỹ

2757 LƯỢT XEM

Bachelor of Arts in Organizational Development and Leadership, Continuing Studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Science in Legal Studies

1 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelors Degree in Allied Health (Degree Completion)

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 121 - 123 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelors Degree in Allied Health (Entry Program)

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelors Degree in Liberal Studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelors Degree in Professional and Applied Studies

Đại học

Từ xa/Học qua mạng - 120 credit hours

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2017, 16 Tháng Một 2018

US$40,418.00 (920,277,442 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH