Các khóa học dự bị Đại học tại Đại học Victoria - Wellington

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

New Zealand

6 NHẬN XÉT

38484 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Foundation Studies

83 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy, Tháng Mười 2017

NZ$19,254.00 (308,400,183 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Golf Study Abroad

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 0.5 - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Feb, 11 Jul

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

Xem thêm chi tiết khóa học

Rugby Study Abroad

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Feb

Xem thêm chi tiết khóa học

Study Abroad

249 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 0.5 - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Feb, 11 Jul

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH