Các khóa học dự bị tại Đại học Victoria - Wellington

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

New Zealand

6 NHẬN XÉT

39726 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma in Music (ArtDip)

Học bổng

116 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017, 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 1 May 2017

NZ$33,049.00 (540,985,175 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

107 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017

NZ$31,272.00 (511,897,135 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts (BA)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017, 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 1 May 2017

NZ$25,110.00 (411,030,220 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts (BA) majoring in Music

Học bổng

58 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017, 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 1 May 2017

NZ$27,587.00 (451,576,690 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts with Honours - BA(Hons)

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017, 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 21 June 2017

NZ$27,460.00 (449,497,804 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Biomedical Science (BBmedSc)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Ba 2017, 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 1 May 2017

NZ$29,018.00 (475,000,993 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH