Các khóa học dự bị Đại học tại Đại học AUT

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

New Zealand

7 NHẬN XÉT

14689 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Applied Science

Đại học

Toàn thời gian - Standard diploma - 1 year full time; Pre-Chiropractic - 1 year full time

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2017, 17 Tháng Bảy 2017

NZ$29,970.00 (480,043,288 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Diploma in Paramedic Science

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2017

NZ$29,970.00 (480,043,288 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Diploma in Sport and Recreation

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2017

NZ$26,480.00 (424,142,351 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH