Cẩm nang du học - Ebook các trường đại học

Chúng tôi thu thập cẩm nang du học của các trường học rất năng động trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế.
Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các thông tin hữu ích giúp bạn tìm được khóa học phù hợp nhất.

Tất cả các quốc gia
Chọn bậc học
Charles Darwin University

Charles Darwin University

Úc

9424 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

International Course Guide

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

TẢI VỀ
La Trobe University

La Trobe University

Úc

52132 LƯỢT XEM

12 NHẬN XÉT /

International Prospectus 2017

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

9 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Murdoch University

Murdoch University

Úc

10568 LƯỢT XEM

International UG Course Guide 2017

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

TẢI VỀ
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

Úc

32153 LƯỢT XEM

3 NHẬN XÉT /

RMIT Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

37 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Adelaide

University of Adelaide

Úc

14403 LƯỢT XEM

5 NHẬN XÉT /

International Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

4 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of New South Wales - UNSW

University of New South Wales - UNSW

Úc

36821 LƯỢT XEM

41 NHẬN XÉT /

International student guide - UG

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

13 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of South Australia

University of South Australia

Úc

16326 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT /

Undergraduate Prospectus

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

7 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
The University of Sydney

The University of Sydney

Úc

34422 LƯỢT XEM

11 NHẬN XÉT /

UG Guide 2017

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

218 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
University of Technology Sydney - UTS

University of Technology Sydney - UTS

Úc

19289 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT /

International Postgraduate Prospectus

Nội dung bao gồm About UTS, Support Services, Scholarships, Accomodation & Living Costs, Admission Requirements & Fees

16 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ
Western Sydney University

Western Sydney University

Úc

22672 LƯỢT XEM

4 NHẬN XÉT /

International Prospectus 2016

Nội dung bao gồm Thông tin khóa học, Trang thiết bị , Chỗ ở, Chi phí và hỗ trợ tài chính, Yêu cầu đầu vào

22 LẦN TẢI VỀ

TẢI VỀ