36 Học bổng tại Thụy Điển

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
Royal Institute of Art (KKH)

Royal Institute of Art (KKH)

Thụy Điển
181 LƯỢT XEM

Học bổng

Lund University

Thụy Điển
3089 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Học bổng

Xem 182 khóa học

courses

Halmstad University

Thụy Điển
228 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 10 khóa học

courses
593 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 14 khóa học

courses
University of Skövde

University of Skövde

Thụy Điển
153 LƯỢT XEM

Học bổng

Stockholm University

Thụy Điển
2398 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 144

Học bổng

Xem 93 khóa học

courses

Uppsala University

Thụy Điển
2515 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Xem 75 khóa học

courses
University of Dance and Circus

University of Dance and Circus

Thụy Điển
10 LƯỢT XEM
1108 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 159

Xem 185 khóa học

courses