36 Học bổng tại Thụy Điển

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến

University West

Thụy Điển
45 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 5 khóa học

courses

Stockholm University

Thụy Điển
2173 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 144

Học bổng

Xem 93 khóa học

courses
537 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 14 khóa học

courses

Halmstad University

Thụy Điển
227 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 10 khóa học

courses
168 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 2 khóa học

courses
136 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 10 khóa học

courses
584 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 28

Học bổng

Xem 34 khóa học

courses

Lund University

Thụy Điển
2967 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Học bổng

Xem 182 khóa học

courses
737 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 10 khóa học

courses

Uppsala University

Thụy Điển
2261 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Xem 75 khóa học

courses
Stockholm University College of Opera

Stockholm University College of Opera

Thụy Điển
35 LƯỢT XEM
374 LƯỢT XEM

Xem 19 khóa học

courses