155 Học bổng tại New Zealand

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
10863 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 549 khóa học

courses
38484 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 656 khóa học

courses
1878 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 114 khóa học

courses
12395 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 362 khóa học

courses
14689 LƯỢT XEM

7 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 310 khóa học

courses
14866 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 493 khóa học

courses
6611 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 650 khóa học

courses
1063 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 136 khóa học

courses

Wintec

New Zealand
1047 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 99 khóa học

courses

NorthTec

New Zealand
343 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 30 khóa học

courses
2369 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 153 khóa học

courses
2993 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 141 khóa học

courses