171 Học bổng tại New Zealand

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
12254 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 637 khóa học

courses
3999 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 114 khóa học

courses
40588 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 269 khóa học

courses
14356 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 362 khóa học

courses
15210 LƯỢT XEM

7 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 301 khóa học

courses
14653 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 493 khóa học

courses
2490 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 153 khóa học

courses
296 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 12 khóa học

courses
1112 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 154 khóa học

courses
4588 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Học bổng

Xem 576 khóa học

courses
730 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 84 khóa học

courses

NorthTec

New Zealand
383 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 38 khóa học

courses