173 Học bổng tại New Zealand

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
11807 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 547 khóa học

courses
2849 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 114 khóa học

courses
39726 LƯỢT XEM

6 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 269 khóa học

courses
13185 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 362 khóa học

courses
14987 LƯỢT XEM

7 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 313 khóa học

courses
14630 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 493 khóa học

courses
6615 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 650 khóa học

courses
276 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 12 khóa học

courses

NorthTec

New Zealand
357 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 35 khóa học

courses
2924 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 141 khóa học

courses
4575 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Học bổng

Xem 495 khóa học

courses
1066 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 137 khóa học

courses