50 Học bổng tại Ireland

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến

University College Cork

Cộng hòa Ireland
4534 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 476 khóa học

courses

Dublin Business School

Cộng hòa Ireland
384 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 63 khóa học

courses

Trinity College Dublin

Cộng hòa Ireland
1148 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Học bổng

Xem 350 khóa học

courses
413 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 130 khóa học

courses
292 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 92 khóa học

courses

Mary Immaculate College

Cộng hòa Ireland
76 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 27 khóa học

courses
113 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 24 khóa học

courses

University College Dublin

Cộng hòa Ireland
5477 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 420 khóa học

courses

Dublin City University

Cộng hòa Ireland
589 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 99 khóa học

courses

University of Limerick

Cộng hòa Ireland
811 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 174 khóa học

courses
350 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 96 khóa học

courses
TEFL Courses Ireland

TEFL Courses Ireland

Cộng hòa Ireland
17 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh