27 Học bổng tại Hồng Kông

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
Open University of Hong Kong

Open University of Hong Kong

Hồng Kông
280 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

1647 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 43

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 169 khóa học

courses
963 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 119

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 189 khóa học

courses
849 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 76

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 153 khóa học

courses
88 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 1 khóa học

courses
717 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 192

Học bổng

Xem 363 khóa học

courses
660 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 53 khóa học

courses
344 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 91 khóa học

courses
Hong Kong Art School (HKAS)

Hong Kong Art School (HKAS)

Hồng Kông
31 LƯỢT XEM

Học bổng