27 Học bổng tại Hồng Kông

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
4024 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 118 khóa học

courses
Hong Kong Art School (HKAS)

Hong Kong Art School (HKAS)

Hồng Kông
29 LƯỢT XEM

Học bổng

1477 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 43

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 169 khóa học

courses
722 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 76

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 148 khóa học

courses
259 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 42 khóa học

courses
308 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 91 khóa học

courses