1764 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn quốc tế

Hãy chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
3514 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
11102 LƯỢT XEM

19 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 29 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
20852 LƯỢT XEM

13 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 74

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
2584 LƯỢT XEM

4 NHẬN XÉT

Học bổng

Xem 16 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
3336 LƯỢT XEM

3 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
11603 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 10 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
4930 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
312 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
1224 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
5182 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
297 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
1328 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 72

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses