1687 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn quốc tế

Hãy chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
2990 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
10322 LƯỢT XEM

19 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 27 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
19539 LƯỢT XEM

13 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 74

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
3380 LƯỢT XEM

3 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
4601 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
12456 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
276 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
290 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
4834 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
8 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
1055 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
1253 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses