2442 Học bổng Kỹ thuật quốc tế

Hãy chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
7001 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 19 khóa học Kỹ thuật

courses
7394 LƯỢT XEM

5 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 109

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 127 khóa học Kỹ thuật

courses
5243 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 49

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 51 khóa học Kỹ thuật

courses
5663 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 6 khóa học Kỹ thuật

courses
7770 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 38 khóa học Kỹ thuật

courses
7568 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 71

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 39 khóa học Kỹ thuật

courses
754 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 45 khóa học Kỹ thuật

courses
7111 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Học bổng

Xem 7 khóa học Kỹ thuật

courses
4445 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 23 khóa học Kỹ thuật

courses
3699 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 113

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 68 khóa học Kỹ thuật

courses
8222 LƯỢT XEM

7 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 35 khóa học Kỹ thuật

courses
5967 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 19 khóa học Kỹ thuật

courses